9 เทคนิคดีๆ สำหรับคุณครูไว้มัดใจนักเรียนในห้องเรียน

9

สิ่งที่คนเป็น “ครู” ต้องพบเจออยู่ตลอดเวลาคือเด็กไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ บางคนถึงขนาดนอนหลับกันเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าครูจะตั้งใจสอนและมอบความรู้ให้กับเด็กอย่างมาก สุดท้ายผลเด็กก็มีผลการเรียนที่ไม่ดี วันนี้เราจึงรวมเทคนิคดึงดูดเด็กให้ตั้งใจเรียนมาฝาก รับรองได้เลยว่าเด็ก ๆ มีสมาธิในการเรียนในห้องเรียนแน่นอน

  1.  การนำเข้าสู่บทเรียน คุณครูอาจใช้อุปกรณ์การสอน เช่น รูปภาพ แผ่นที่ แผนภูมิ หรือสื่อการสอนต่าง ๆ เป็นการเริ่มต้นในการสร้างความสนใจให้เด็ก ๆ ในห้องเรียน เพื่อเด็กจะได้เกิดการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจในเรื่องที่คุณครูกำลังทำการสอน 
  2. ทำกิจกรรมพร้อมสอดแทรกเนื้อหาความรู้ ให้เด็กทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ในห้องเรียนเป็นกลุ่มโดยมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระในบทเรียนโดยเน้นที่การปฏิบัติเพื่อให้เด็กเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
  3. ตั้งปัญหา ทายปัญหา การตั้งคำถามเพื่อให้เด็ก ๆ หาสาเหตุของปัญหาในห้องเรียน เป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดการอยากรู้อยากเห็น เกิดความสนใจในเนื้อหา และต้องการหาคำตอบไปพร้อมกับการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 
  4. ตั้งคำถาม พร้อมสุ่มเลือกเด็กขึ้นมาตอบ โดยใช้การชี้ที่ตัวเด็ก แทนที่จะเรียกชื่อ เพราะเด็กจะไม่สนใจบทเรียนจนกว่าจะได้ยินชื่อของตนเอง การทำเช่นนี้จะทำให้เด็กตื่นตัวต่อการหาคำตอบ และมีสมาธิอยู่กับการเรียนตลอดเวลา 
  5. ใช้ความรู้ที่เด็กมี พยายามใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เด็กมี โดยการวิเคราะห์จากพื้นฐานความเป็นอยู่ของเด็กในโรงเรียน เพราะความรู้ที่เด็ก ๆ รู้จักจะช่วยกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวที่จะเรียนรู้
  6. การอธิบาย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สอน เพราะเป็นการบอกเล่าให้เห็นเหตุการณ์ตามลำดับขั้นตอนการสอน และควรมีการยกตัวอย่างให้เด็กเห็นได้ชัดเจน 
  7. พาเด็ก ๆ ร้องเพลง พร้อมทำท่าประกอบ ในเรื่องที่สนใจ พาเด็ก ๆ รวมร้องเพลงทำท่าประกอบในห้องเรียนเพื่อให้เด็กไม่เกิดความเครียดก่อนที่จะเริ่มทำการสอน
  8. การใช้ถ้อยคำในห้องเรียน ควรเลือกใช้ถ้อยคำที่ง่าย ๆ ในการสอนนักเรียน ไม่ควรใช้ศัพท์ทางวิชาการมากเกินไป หรืออาจใช้คำที่ใกล้เคียงในการอธิบายให้เด็กเข้าใจในบทเรียน หรืออาจจะใช้โทนเสียงสูงต่ำ สร้างความน่าตื่นเต้นและน่าฟัง 
  9. บุคลิกในการสอน การเคลื่อนไหวและอิริยาบท เมื่อครูเข้ามาในห้องเรียนควรเดินด้วนท่าทางที่สง่างาม ดูเป็นธรรมชาติ และครูควรเดินดูนักเรียนให้ทั่วถึง เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

เป็นไงบ้างค่ะกับเทคนิคในการพิชิตใจเด็ก ๆ ให้อยู่หมัด คุณครูก็ลองเลือกดูว่าแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเอง และนำไปใช้กับการเรียนการสอนดูค่ะ รับรองได้เลยว่าเด็ก ๆ ในห้องเรียนจะตั้งใจ และมีสมาธิในการเรียนอย่างแน่นอน