วิธีคลำก้อนมะเร็งอย่างถูกวิธี รู้ไว รักษาเร็ว มีโอกาสหายได้

6

ด้วยลักษณะการใช้ชีวิตในปัจจุบัน รวมถึงมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม ทำให้ในปัจจุบันคนเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งกันได้มากยิ่งขึ้น การคลำก้อนมะเร็ง เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยตรวจเช็กความเสี่ยงด้วยตนเองง่ายๆ แต่ต้องทำอย่างถูกวิธี เพราะถ้าหากเจอไว ก็มีโอกาสในการรักษาให้หายได้

ก้อนมะเร็ง

ก้อนมะเร็งคืออะไร?

ก้อนเนื้อมะเร็งเป็นก้อนเนื้องอกที่เกิดจากการแบ่งเซลล์ผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย จนทำให้มีการสะสมของเซลล์เหล่านั้นและก่อตัวเป็นก้อนเนื้อ ก้อนเนื้อเหล่านี้สามารถพบได้ทั้งบริเวณผิวหนังหรือระดับลึกในอวัยวะภายในร่างกาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของมะเร็งนั้นๆ

การคลำก้อนมะเร็งมีประโยชน์อย่างไร

การคลำก้อนเนื้อมะเร็งถือเป็นวิธีการตรวจหาเบื้องต้นที่สามารถทำได้ง่ายด้วยตนเอง ช่วยให้พบความผิดปกติเร็วขึ้น เพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาด การตรวจคลำก้อนเนื้อมะเร็งสามารถช่วยเพิ่มโอกาสการพบมะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ถึง 10-25% จึงมีความสำคัญในการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

วิธีคลำก้อนมะเร็งอย่างถูกวิธี

  • เลือกเวลาที่เหมาะสม เช่น หลังอาบน้ำหรือก่อนนอน เมื่อร่างกายผ่อนคลาย การคลำก้อนควรทำในสภาวะที่ร่างกายผ่อนคลายและสบาย เนื่องจากในช่วงเวลาเหล่านี้กล้ามเนื้อจะไม่ตึงเครียด ทำให้สามารถคลำและสังเกตความผิดปกติของเนื้อเยื่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ค่อย ๆ กดไปตามผิวหนัง อย่ากดแรงเกินไปจนเจ็บ การคลำควรใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้กดค่อยๆ ด้วยแรงพอประมาณ หลีกเลี่ยงการกดแรงจนเกินไปที่อาจทำให้เกิดอาการเจ็บปวดและรู้สึกไม่สบายได้ ควรคลำอย่างนุ่มนวลแต่มีประสิทธิภาพ
  • คลำทั่วทุกบริเวณของร่างกาย อย่าละเลยบริเวณใดบริเวณหนึ่ง การคลำไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง แต่ต้องคลำให้ทั่วทุกบริเวณของร่างกาย ทั้งศีรษะ คอ หน้าอก แขน หน้าท้อง หลัง ขา และบริเวณอวัยวะเพศ เนื่องจากก้อนมะเร็งอาจเกิดขึ้นได้ทุกบริเวณ
  • ควรใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที เพื่อให้สามารถคลำได้ละเอียด การคลำก้อนมะเร็งอย่างละเอียดและครอบคลุมทั่วร่างกายต้องใช้เวลาอย่างน้อย 15-20 นาทีต่อครั้ง ไม่ควรรีบร้อนจนเกินไป การใช้เวลาพอสมควรจะช่วยให้ไม่พลาดจุดสำคัญและคลำได้อย่างถี่ถ้วน
  • หากพบก้อนที่สงสัย ให้จดบันทึกตำแหน่งก้อน ขนาด และลักษณะไว้ แล้วปรึกษาแพทย์โดยเร็ว เมื่อคลำพบก้อนที่น่ากังวล ให้จดบันทึกรายละเอียดต่างๆ เช่น ตำแหน่ง ขนาด รูปร่าง ลักษณะผิว เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง จากนั้นควรนัดพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยเร็วที่สุด
  • ทำการคลำเป็นประจำตามคำแนะนำของแพทย์ เช่น 1 เดือนต่อครั้ง การคลำก้อนมะเร็งไม่ใช่ทำเพียงครั้งเดียว แต่ควรทำเป็นประจำตามคำแนะนำของแพทย์ เช่น ทุก 1 เดือน เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลง และเพิ่มโอกาสในการพบความผิดปกติในระยะเริ่มแรก

การคลำก้อนมะเร็งเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ การทำอย่างถูกวิธี จะช่วยให้พบก้อนที่น่ากังวลได้รวดเร็ว และสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะทำให้มีโอกาสการรักษาให้หายขาดจากโรคร้ายนี้ได้มากขึ้น การคลำก้อนมะเร็งจึงไม่ใช่เพียงขั้นตอนเล็กๆ แต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของคุณเอง