เปิดเหตุผล! ทำไมการเรียนติว GED แบบตัวต่อตัวถึงสำคัญ

375

ผู้ปกครองและน้องๆ หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินถึงการสอบ GED หรือ สอบเทียบวุฒิ GED กันมาบ้างแล้ว แต่ก็คงยังไม่รู้ว่าคืออะไร และการเรียนเพื่อเตรียมสอบ GED ตัวต่อตัวนั้นจะดีไหม ในบทความนี้เราได้รวบรวมมาตอบแล้ว

เรียนเพื่อเตรียมสอบ GED ตัวต่อตัว

รู้ก่อนเรียน GED เตรียมสอบแบบตัวต่อตัว

การสอบ GED หรือ General Educational Development คือ การสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Equivalency Diploma) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยได้รับรองวุฒิการศึกษา GED ให้เทียบเท่าได้กับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทย

การสอบ GED มีจำนวนวิชาเพียง 4 วิชา 

  • Reading ทักษะการอ่านและการตีความ
  • Writing ทักษะการเขียนและการเขียนเชิงวิเคราะห์
  • Mathematics ทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  • Social Studies ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และรัฐบาล

ผู้สมัครสอบ GED สามารถสอบได้ตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป โดยแต่ละวิชามีเวลาสอบ 90 นาที คะแนนเต็ม 200 คะแนน ผู้ที่สอบผ่านแต่ละวิชาจะได้รับคะแนน 150 คะแนนขึ้นไป

ประโยชน์ของการสอบ GED

  • ใช้เป็นวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
  • ใช้เป็นวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครงาน
  • ใช้เป็นวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

โดยการสอบ GED สามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ของ GED Testing Service โดยค่าธรรมเนียมการสอบแต่ละวิชาอยู่ที่ $60 (ประมาณ 2,000 บาทไทย)

ทำไมต้องเรียนติว GED ตัวต่อตัว?

จะเห็นได้ว่าการสอบ GED นั้น สามารถเป็นใบเบิกทางสู่การสำเร็จการศึกษาได้อย่างรวดเร็วกว่าคนอื่น ๆ ในรุ่นเดียวกัน ทำให้สามารถสร้างตัวได้ตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ด้วยค่าสอบที่สูง การเรียนติว GED ตัวต่อตัว จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ เพราะสามารถปูพื้นฐานให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจนก่อนสอบ ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้สามารถสอบได้ในครั้งเดียว ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาได้อย่างเหมาะสม 

สรุปข้อดี ทำไมต้องเรียนติว GED ตัวต่อตัว?

  • ได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากติวเตอร์โดยตรง ติวเตอร์จะสามารถช่วยผู้เรียนวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอบ GED และวางแผนการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
  • ได้รับคำตอบคำถามได้ทันที ผู้เรียนสามารถถามติวเตอร์ได้ทุกคำถามที่สงสัยได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและข้อสอบได้ดีขึ้น
  • สามารถเรียนได้ตามความเหมาะสม ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนและเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ตามต้องการ